Service

Branels produktkoncept är utformat så att det finns möjlighet för lokal service på både maskinvara och standardprogramvara. Service på Branel-program sker via modem/internet.

Det är vår generella inställning att när en kund/användare behöver vår hjälp är "kundens problem - vårt största ansvar". Vi kommer inte att spara någon möda för att rätta till felet och att få anläggningen i drift efter kortast möjliga driftstopp. Detta i vetskapen att kunden är 100 procent beroende av sin produktionsanläggning.

Intentionen är att service ska vara så effektiv och resursbesparande som möjligt. Vi är helt medvetna om att väntetid på service är mycket dyrbar. Utebliven produktion skapar bland annat frustrationer och ger en lång negativ kedjereaktion: tillverkningspersonal, chaufförer, bilar och entreprenörer med sina maskiner och personal osv.

Vi fokuserar därför på varaktiga, nära kundrelationer och bygger vårt samarbete på öppenhet, ömsesidig respekt och ärlighet.