Service

Branels produktkonsept er utformet slik at det er mulighet for lokalservice både for maskinvare og standardprogramvare. Service på Branel-programvare skjer via modem/Internett.

Det er vår overordnede holdning at når en kunde/bruker har bruk for vår assistanse, er "kundens problem - vårt største ansvar". Det vil deretter ikke bli spart på noen anstrengelser fra vår side for at feilen skal bli rettet og anlegget komme i drift med kortest mulig driftsstans. Dette gjør vi fordi vi vet at kunden er 100 % avhengig av sitt produksjonsanlegg.

Intensjonen er at servicen skal være så effektiv og ressursbesparende som mulig. Vi er helt bevisste på at ventetid på service er svært kostnadskrevende. Manglende produksjon skaper bl.a. frustrasjoner og gir en lang, negativ kjedereaksjon: Blandepersonale, sjåfører, biler og entreprenører med deres maskiner og personell osv.

Vi fokuserer derfor på varige, tette kunderelasjoner og bygger samarbeidet vårt på åpenhet, gjensidig respekt og ærlighet.