Service

Branels produktkoncept er udformet således, at der er mulighed for lokalservice for både hardware og standardsoftware. Service på Branel-software sker via modem/internet.

Det er vores overordnede holdning at, når en kunde/bruger har brug for vores assistance er "kundens problem - vort største ansvar". Der vil herefter ikke blive sparet nogen anstrengelse for at fejlen bliver rettet, og anlægget kommer i drift med kortest mulig driftsstop. Dette i bevidstheden om at kunden er 100% afhængig af sit produktionsanlæg.

Intensionen er, at service skal være effektiv og resursebesparende som muligt. Vi er helt bevidste om, at ventetid på service er meget omkostningskrævende. Manglende produktion skaber bla. frustrationer og giver en lang negativ kædereaktion: blanderpersonale, chauffører, biler og entreprenører med deres maskiner og personel osv.

Vi fokuserer derfor på varige tætte kunderelationer og bygger vores samarbejde på åbenhed, gensidig respekt og ærlighed.