Värdier och identitet

 konsolideringstider har både chefer och anställda användning för en "kompass" som kan leda företaget på rätt väg. Därför har det varit naturligt för oss att starta en arbetsprocess där vi kommer att arbeta ännu mer koncentrerat med märket Branel - vår identitet, vår historia och våra värderingar.

En större insikt om vilka vi är gör oss bättre rustade att möta nya utmaningar. Värderingarna har varit med oss från starten, och de ska bära fram oss. De är våra medfödda och tillägnade egenskaper som visar oss vägen mot riktmärket - vår vision.

Branel har tre kärnvärderingar som har varit och fortsatt kommer att vara bidragande
till att särskilja oss i branschen: