Verdier og identitet

I konsolideringstider har både ledere og medarbeidere bruk for et "kompass" som kan lede virksomheten på rett vei. Derfor har det vært naturlig for oss å sette i gang en arbeidsprosess der vi vil arbeide enda mer konsentrert med Branels varemerke - vår identitet, vår historie og våre verdier.

En større innsikt i hvem vi er, setter oss bedre i stand til å møte nye utfordringer. Verdiene har vært med oss fra starten, og de skal føre oss fremover. De er våre medfødte og tillærte egenskaper som viser oss veien mot siktemålet - vår visjon.

Branel har tre kjerneverdier som har vært og fortsatt vil være med på å skille oss
ut i bransjen: