Kvalitetssäkring

I Branel har vi valt att bygga upp vårt eget kvalitetssäkringssystem baserat på vår 20-åriga erfarenhet, expertiser och flera hundra installationer i betongbranschen.
Vi har klara målsättningar med vår kvalitetssäkring: