Kvalitetssikring

I Branel har vi valgt å bygge opp vårt eget kvalitetssikringssystem basert på vår 20-årige erfaring, våre ekspertområder og flere hundre installasjoner i betongbransjen.
Vi har noen klare målsetninger med vår kvalitetssikring: