News

SYS4009: Rom Betonværk

March 5, 2015, 11:38 am

Vi ønsker Rom Betonværk tillykke med deres nye System 4009.

Branel System 4009 med kørselsplanlægning er installeret i Rom

 

 

 

 

SYS4009: Kviteseid Betong AS

February 24, 2015, 9:15 am

Vi ønsker Kviteseid Betong AS tillykke med deres nye System 4009.

Branel System 4009 med kørselsplanlægning er installeret i Kviteseid

 

 

Nyhedsmail omkring NS-EN206:2013 + NA:2014

February 20, 2015, 10:13 am

Nyhedsmail omkring NS-EN206:2013 + NA:2014

I slutningen af november kom den reviderede NS-EN206 med den tilhørende Nationale tillæg. Branel har siden den blev frigivet arbejdet ihærdigt på at gennemgå den og få et overblik over hvordan den påvirker vores program og hvor vi skal ændre vores 4009 program – Dette overblik er vi så småt ved at have nu og vi har også de første programændringer klar.

Vi har fået oplyst at kontrolrådet ikke giver meget overgangsfrist for at komme ”på” den nye standard – faktisk så kort at det ikke er os praktisk muligt at få alle programændringer klar indenfor deadline. 

Derfor er vores plan, at komme med flere løbende opdateringer til 4009, i stedet for at samle alt i en pakke på et noget senere tidspunkt, der vil selvfølgelig blive mulighed for at kunne lave rapporter og samsvar bagudrettet.

Vi har nu den første opdatering klar - denne opdatering omhandler reglerne omkring SKB-betong (SCC). Branel 4009 i Rev.20 kan nu håndtere følgende:

•    Robusthedsprøvning for variationer i vand
•    Ny specifikation vedr. robusthed
•    Kontrol af robusthed i Samsvars rapport
•    Ny konsistenstype ”flydesætmål” Synkutbredelse i recepterne
•    Ny prøvetype ”flydesætmålsprøve” og daglig kontrol af denne + egen rapport
•    Mulighed for at indkode silotolerancer på robusthed

Med denne opdatering er de nye regler vedr. SKB betong opfyldt.

Vi håber at komme med flere opdateringer i et jævnt interval herfra - vi vil sende nyheder ud direkte til jeres mail efterhånden som vi har noget klar, men endnu tør vi ikke give en endelig dato på hvornår vi har hele programmet klar efter den reviderede NS-EN206.

Udviklingen og opdatering af vores system 3005 er stoppet for en del år siden, der vil derfor ikke komme nogen opdateringer omkring NS-EN206 til den, vi anbefaler derfor vores 3005 bruger at tage kontakt til os for at høre om mulighederne for en opdatering til system 4009.

Kontakt os på +45 96 42 20 00 for aftale om en opdatering eller en snak om konvertering fra 3005 til 4009.

 

Branel system 4009 Rev. 20

February 5, 2015, 1:11 pm

Branel system 4009 Rev. 20

Branel system 4009 er blevet udbygget med flere nye funktioner både som følge af ønsker fra vores kunder men også som følge af nye standarder. Af nyheder kan vi nævne:

•    Kørselsplanlægningen er nu udbygget til også at kunne håndtere betonpumper og pumi-biler, de kan også bruge det velkendte TomTom navigations system. De ordinære betonbiler som kører til en pumpe opgave kan let fremhæves ved et klik på pumpen. Fakturering af pumpeopgaver er indbygget i løsningen, med f.eks. mindstepris og mulighed for automatiske tekster/tillæg
•    Ny Norsk EN206 – Kravet omkring robusthed for SCC-Beton (SKB Betong) er indbygget i systemet og klar til brug. Der er oprettet en ny prøve, en ny specifikation og daglig kontrol sker i den sædvanlige overensstemmelses rapport (samsvar)
•    Bestillingsadvarsel - man kan nu knytte en advarsel eller en besked på en kunde eller en plads, denne advarsel eller besked vises i alle efterfølgende bestillinger.
•    Klip, Kopier, indsæt og flyt er nu mulig i kørselsplanlægningen – som det kendes i mange Windows programmer kan man nu markere, flytte, kopiere og indsætte i kørselsplanlægningen. 
•    Nem og enkelt mulighed for at udskift eller omdøbe materiale, med automatisk opdatering af blandt andet recepter, silo og bestillinger.
•    Flere søgeoptions i databaserne – man kan lave flere afgrænsninger i alle databaser, f.eks. kan man i produktionsdatabasen, lave 1. søgekriterie på dato, 2. søgekriterie på kunde og 3. søgekriterie på pladser
•    Brug af genbrugsvand i systemet – man har nu mulighed for at 4009 tjekker om brugen af genbrugsvand og produktionerne med genbrugsvand overholder kravene i EN1008
•    SMS/Mail – Forbedret funktioner med standard beskeder i programmet og mulighed for historik ind/udbakke.
•    Mulighed for at kopiere en specialaftale i faktura modulet.

Kontrakt Branel +45 96 42 20 00 for yderlige informationer eller en aftale om opdatering.

Nyt telefonsystem

December 11, 2014, 3:06 pm

VIGTIGT!

Vi skifter til et nyt telefonsystem natten til fredag den 12. december. Vores hovednummer forbliver +45 96 42 20 00.

Vores skift til det nye telefonsystem burde forgå uden problemer, men vi henviser til vores vagttelefon, hvis der skulle opstå uventede problemer.

Vagttelefon: +45 21 62 38 07 / +45 31 12 13 44 (ved akutte tekniske problemer)

 

----------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANT!

We change to a new phone system the night of Friday 12. December. Our main telephone number is still +45 96 42 20 00

The change to the new phone system should be done without problems, but we refer to our 24-Hours hotline if there are unexpected problems.

24-Hours hotline: +45 21 62 38 07 / +45 31 12 13 44 (for serious technical problems)