News

SYS4009: NorBetong - Flatøy

October 29, 2015, 10:57 am

Vi ønsker NorBetong AS - Flatøy tillykke med deres nye System 4009.

Branel System 4009  er installeret i Flatøy.

 

 

 

 

SYS4009: Averøy Betong

October 15, 2015, 1:32 pm

Vi ønsker Averøy Betong tillykke med deres nye System 4009.

Branel System 4009 med kørselsplanlægning er installeret i Averøy.

 

 

 

 

SYS4009: Eidsøra Betong

October 15, 2015, 11:35 am

Vi ønsker Eidsøra Betong AS tillykke med deres nye System 4009.

Branel System 4009 er installeret i Eidsøra.

 

 

 

 

Branel System 4009 Rev. 23 (Ny norsk standard)

October 15, 2015, 11:24 am

Med sidste nye opdatering til Branel system 4009, som netop er frigivet kan vi nu lave samsvar efter de nye NSEN-206 regler.
Programmet udfører denne samsvar ved at lave kontrol på recepterne inden produktion, på den løbende produktion og prøvning, og med nye muligheder for statistik og rapporter. 

Nye NS-EN206 funktioner i Branel 4009: 

 • M-klasse kontrol efter NA.12, tjek af masseforholdet efter cement type
 • K-verdi kontrol  NA9+NA.10+NA.11, tjek at korrekt anvendt K-faktor
 • Nye Familie regler, hjælpeværktøj til oprettelse af nye familie efter Tillegg K
 • Ny Fasthedskontrol, ny rapport med de nye vurderingsperioder
 • Opdateret Samsvars kontrol, Opdateret med tabel 21+22+23 og 24
 • Regler for SKB-betong, Robusthedskrav og daglig prøvning
 • Regler for Fibertilsetning, Regler for fiber tilsat i blander eller i bil og fiberfordelingsprøve
 • NS/EN1008 Genvundet Vann, ny funktion løbende kontrol af slamvand
 • Opdateret recept kontrol, nye funktioner og tjek i henhold til ny standard
 • Opdateret Prøvehyppighed, nye prøver og hyppigheder er nu med
 • Multi standard, Mulighed for at producere efter mere end 1 standard.

Nye ikke NS-EN206 funktioner

 • Bestillings bekræftelse både via mail og SMS
 • Pumper og Pumi biler er nu en del af kørselsplanlægning
 • Forbedret klip og kopi funktioner i Kørselsplanlægning
 • Ny funktion til at omdøbe eller udskifte materialer
 • Nye plads eller kunde relaterede advarsler inden produktion
 • Flere søge options i databasen er nu mulig 

Følgeseddel
Der er nye krav til følgeseddel i den nye standard, disse krav kan vi selvfølgelig også håndtere og i forbindelse med opdatering vil vi spørge jer om hvordan i ønsker disse ændringer på jeres følgeseddel.

SV-betong
Når den nye proceskode er klar og frigivet fra statens vejvæsen, så vil de nye regler omkring SV-beton blive indbygget i programmet. Indtil da forsætter system med de ”gamle” regler SV30+SV40

Opdateringen er kun udviklet i vores 4009 program. Udvikling på vores gamle system 3005 blev stoppet for nogle år siden, så derfor vil der ikke komme noget nyt til 3005 eller 2005. Bruger du en af disse systemet så kontakt os for en snak om muligheden for at blive opdateret til 4009.

I forbindelse med opdatering vil der være en ”kvik” guide til at hjælpe jer igennem de individuelle opsætninger og brugen af de nye funktioner. Der er meget nyt i denne opdatering og noget er ganske kompliceret - hvis I trænger det? Så tilbyder vi også muligheden for at bestille et kurs med hjælp til individuel opsætning og tilpasset undervisning i forbindelse med opdateringen.

Denne opdatering er ventet af mange, og vi ved allerede nu at den vil give os en stor travlhed til denne vinter, vi forventer at vi kan håndtere alle opdateringer inden for en rimelig tid, men der kan opstå en kort ventetid. Har i allerede nu ønske om opdatering skal ske på et bestemt tidspunkt, f.eks. i forbindelse med et kommende besøg fra kontrolrådet, så kontakt os hurtigst muligt for aftale.   

Selve opdateringen er en del af vores opdateringsaftale og den koste derfor ikke ekstra, tidsforbrug faktureres som vanligt. Kurs og følgeseddel ændringer er tilkøb efter jeres ønsker, i vil få særskilt tilbud på dette efter behov/ønsker. Har i ikke en opdateringsaftale eller benytter i system 3005/2005, så kontakt os for et tilbud på opdatering.

Vi ser frem til at høre fra jer.

SYS4009: Støren Betong

September 28, 2015, 12:36 pm

Vi ønsker Støren Betong tillykke med deres nye System 4009.

Branel System 4009 med kørselsplanlægning er installeret i Støren.