Dygnetruntservice

En snabb och välfungerande teknisk service är av vital betydelse i all produktion. Ett fel eller en olycka kan ofta orsaka betydande kostnader om inte skadan åtgärdas omedelbart.

Branel är stolt över att kunna hålla en 24-timmars akutservice så att du snabbt får teknisk hjälp att åtgärda felen.

Vid akuta tekniska problem utanför företagets öppettider, ring till +45 21 62 38 07/ +45 31 12 13 44.