Døgnvakt

En hurtig og velfungerende teknisk service er av vital betydning for alle produksjoner. Når skaden skjer, kan feil eller uhell ofte forårsake betydelige utgifter hvis de ikke utbedres øyeblikkelig.

Branel er stolt av å kunne opprettholde en 24-timers døgnvaktservice, slik at du
raskt får teknisk assistanse til å utbedre feilen.

Ved akutte tekniske problemer utenom virksomhetens åpningstider,
vennligst ring: +45 21 62 38 07/ +45 31 12 13 44.