Visjoner

Det er vår visjon at
"Branel skal være Skandinavias beste partner innenfor IT-styringssystemer for bransjen".

Vi er i dag den ledende styringsleverandøren i Danmark. En posisjon som vi ønsker
å styrke og bygge ut også på andre utvalgte markeder.

Markedet for styringsprodukter er de siste årene - i takt med den hurtig voksende IT-utviklingen - blitt mer og mer sammensatt, slik at det til tider kan være svært vanskelig
å orientere seg i det. Det vil Branel forandre på!